تبلیغات
بیداری اسلامی - چه كسی قذافی را كشت؟؟؟

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیثتصویر فوق مربوط به فردی به نام احمد شیبانی می باشد كه منابع موجود اونو مسئول مرگ سرهنگ میدونن.

كسی كه یك شبه قهرمان ملی كشور لیبی شد.

ولی حالا باید پرسید چرا؟

 آیا بهتر نبود سرهنگ محاكمه می شد؟

چه كسی بیشترین ضرر را از اعترافات قذافی می كرد؟

و از انطرف هم باید پرسید عاقبت این جوان چگون خواهد بود؟ آیا طرفداران سرهنگ بیكار مینشینند؟

وهزاران سوال دیگه...

فقط میشه گفت زمان پاسخگو خواهد بود...


نوشته شده در یکشنبه 1 آبان 1390 توسط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مقام معظم رهبری

آرشیو مطالب
آمار سایت
Blog Skin